Διαχείριση αποθηκών

Η εφαρμογή έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των Αποθηκών ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, επιτρέπει την:

 • Αναζήτηση, Εισαγωγή, Τροποποίηση, Διαγραφή Υπόχρεων–Προμηθευτών
 • Διαχείριση αρχείου Ειδών
 • Διενέργεια απογραφής
 • Διαχείριση αρχείου αποθηκών
 • Αναζήτηση Δελτίων Εισαγωγής
 • Καταχώρηση Δελτίων Εξαγωγής και Επιστροφής
 • Διαχείριση Αρχείου Καταστροφών
 • Αναζήτηση και έλεγχο κινήσεων όλων των ειδών αποθήκης
 • Έκδοση παραστατικών
 • Δημιουργία εκτυπώσεων
 • Καταχώρηση παραμέτρων για τον προσδιορισμό της εφαρμογής (προέλευση, κατηγορίες, μέθοδοι υπολογισμού, μονάδες μέτρησης κ.α.)

apothikes

Οθόνη διαχείρισης αρχείου καυσίμων

Υπηρεσίες Υποστήριξης

 • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη
 • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα – αίτημα – ερώτημα κλπ
 • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα
 • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρήστη, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη
 • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Εκπαίδευση των νέων χρηστών – πελατών στις εφαρμογές