Διαχείριση Eσόδων

Η εφαρμογή έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των εσόδων ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 229 του ΔΚΚ (ΠΔ 410-1995), των άρθρων 70 και 71 του ΒΔ 24-9/20-10-1958, των άρθρων 3-5 και 52-59 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, του ΝΔ 318/1969 καθώς και της νομοθεσίας που αφορά κάθε έσοδο.

Οι ενέργειες που διεκπαιρεώνονται προκειμένου να βεβαιωθεί ένα έσοδο αφορούν την συγκέντρωση των τίτλων βεβαίωσης, την σύνταξη καταλόγων, τη γνωστοποίηση αποσπάσματος στον φορολογούμενο με απόδειξη, την υπογραφή βεβαιωτικών καταλόγων, την αποστολή καταλόγου στον ταμία, τον έλεγχο καταλόγου, την έκδοση αποδεικτικού παραλαβής, την καταχώρηση στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων, την παραλαβή αντιγράφων στην υπηρεσία βεβαίωσης και το λογιστήριο, τη σύνταξη ατομικών ειδοποιήσεων και «γενικών προσκλήσεων» και την παράδοση αντιγράφου καταλόγου στους εισπράκτορες. Αρκετές από τις παραπάνω ενέργειες διεκαπαιρεώνονται στην εφαρμογή των Εσόδων.

esoda

Οθόνη διαχείρισης εσόδων

Αρχικά, ο χρήστης διαμορφώνει την εφαρμογή εισάγοντας παραμετρικά στοιχεία που την αφορούν όπως τα Αντικείμενα (συσχετισμός Διευθύνσεων, Τμημάτων ανά Αντικείμενο), είναι οι Πράξεις–Κωδικοί Προυπολογισμού ανά Αντικείμενο (συσχετισμός Αντικειμένων Εσόδων με Πράξεις-Κωδικούς Προυπολογισμού), η Διαχείριση Πράξεων ΠΔΣ-ΠΔΕ κ.α.

Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει Βεβαιωτικό Κατάλογο καθώς και να τον γνωστοποιήσει, να ενημερώσει τα αποδεικτικά επίδοσης και να ακυρώσει τις εγγραφές. Ο Βεβαιωτικός Κατάλογος, αποτελεί τον «τίτλο είσπραξης» με βάση τον οποίο εισπράττονται κατά κανόνα τα έσοδα των Δήμων και των Κοινοτήτων. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να αποστείλει τον κατάλογο στο Ταμείο όπως επίσης να ενηρεώσει Οίκοθεν από Βεβαιωτικούς Καταλόγους. Επίσης, ο χρήστης για να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του συναλλασόμενου δημιουργεί, αποθηκεύει και διαχειρίζεται την καρτέλα πελάτη ανά Βεβαιωτικό Κατάλογο.

Μια ακόμη δυνατότητα της εφαρμογής είναι ότι επιτρέπει τη διαχείριση των Οίκοθεν Βεβαιώσεων. Ειδικότερα, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει, να ενημερώσει μια Οίκοθεν Βεβαίωση και να εκτυπώσει Βεβαιωτικό Σημείωμα το οποίο ακολούθως αποστέλλεται στο Ταμείο. Η Οίκοθεν Βεβαίωση αποτελεί βεβαίωση των εσόδων που εισπράττονται χωρίς τίτλο είσπραξης.Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τους Υπόχρεους του Οργανισμού όπως είναι οι προμηθευτές έχοντας στη διάθεσή του πληθώρα ενεργειών όπως η εισαγωγή, αποθήκευση, τροποποίηση, αναζήτηση και διαγραφή τους.

Τέλος, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει βάσει διαφόρων κριτηρίων και στη συνέχεια να δημιουργήσει και να εκτυπώσει πλήθος πληροφοριών. Για παράδειγμα, μπορεί να εκτυπώσει Αντικείμενα, Αντικείμενα με κωδικό προυπολογισμού, Αντικείμενα Πελατών αλλά και διάφορες καταστάσεις Οίκοθεν Βεβαιωτικών (Συγκεντρωτική, Αναλυτική κλπ).

Υπηρεσίες Υποστήριξης

  • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη
  • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα – αίτημα – ερώτημα κλπ
  • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα
  • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρήστη, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη
  • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εκπαίδευση των νέων χρηστών – πελατών στις εφαρμογές