Εφαρμογή Έργων

Η εφαρμογή των Έργων έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση των έργων ενός Οργανισμού. Συγκεκριμένα, επιτρέπει τη:

 • Διαχείριση μητρώου έργων
 • Αναζήτηση, προβολή και εκτύπωση καρτελών έργων
 • Δημιουργία παγίου έργων
 • Διαχείριση πράξεων ΠΔΣ-ΠΔΕ
 • Καταχώρηση, ορισμό επιτροπών
 • Δημιουργία εκτυπώσεων βάση διαφόρων κριτηρίων (φορείς ανά έργο, πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτική παραλαβής)

erga

Οθόνη εφαρμογής παγίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης

 • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη
 • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα – αίτημα – ερώτημα κλπ
 • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα
 • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρήστη, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη
 • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Εκπαίδευση των νέων χρηστών – πελατών στις εφαρμογές