Εφαρμογή Κεντρικής Διαχείρισης

Στην εφαρμογή Κεντρική Διαχείριση, καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες που προσδιορίζουν έναν Οργανισμό όπως πλήρη στοιχεία, προμηθευτές, χρήσεις κ.λ.π.

Η διαμόρφωση και χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Οικονομικών Ο.Τ.Α. ξεκινάει από το υποσύστημα Κεντρικής Διαχείρισης με την εισαγωγή των στοιχείων να γίνεται στην αρχή της χρήσης και τις καταχωρήσεις να χρησιμοποιούνται απ΄ όλες τις εφαρμογές που περιλαμβάνει.

Στην εφαρμογή δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα της εισαγωγής, της επεξεργασίας, διαχείρισης, μεταβολής και διαγραφής στοιχείων Προμηθευτών, η δημιουργία των χρηστών της εφαρμογής και ο καθορισμός των δικαιωμάτων αυτών, κ.λ.π.

kentiki diaxeirish

Οθόνη εφαρμογής κεντρικής διαχείρισης

Τα παραμετρικά στοιχεία που μπορεί ο χρήστης να καταχωρήσει στην Κεντρική Διαχείριση ώστε να τον διευκολύνουν στις υπόλοιπες εφαρμογές που περιλαμβάνει το Σύστημα Διαχείρισης Οικονομικών ΟΤΑ, αφορούν Χώρες, Νομούς, Πόλεις, Διαμερίσματα, Δήμους, ΔΟΥ, Φορείς Επιχορηγήσεων, Επαγγέλματα, Είδη Επιχείρησης, Τράπεζες, Είδη Παραστατικών, Κατηγορίες ΦΠΑ, Μονάδες Μέτρησης, Εκτυπώσεις κλπ.

Τέλος, ο χρήστης μέσω της εφαρμογής μπορεί να μεταφέρει πληθώρα στοιχείων από χρήση σε χρήση, να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας αλλά και να εκτυπώσει καταστάσεις Οφειλετών και Προμηθευτών.

  • Υπηρεσίες Υποστήριξης
  • Τηλεφωνική on-line υποστήριξη στον χρήστη
  • Παρέμβαση στην εφαρμογή, αν η τηλεφωνική υποστήριξη δεν λύσει το πρόβλημα – αίτημα – ερώτημα κλπ
  • Παρέμβαση στη βάση δεδομένων για διόρθωση λαθών χρηστών της εφαρμογής μετά από γραπτό αίτημα από το αρμόδιο τμήμα
  • Επί τόπου επίσκεψη στον χώρο εργασίας του χρήστη, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εγκατάσταση εφαρμογής σε νέες μονάδες εργασίας χρηστών στον εργασιακό χώρο της ΔΑΕΜ Α.Ε. ή στον χώρο εργασίας του πελάτη
  • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών στην δημιουργία νέων εκδόσεων (version) της εφαρμογής ή τροποποιήσεων της ήδη υπάρχουσας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • Εκπαίδευση των νέων χρηστών – πελατών στις εφαρμογές