Τέλος παρεπιδημούντων

Η εφαρμογή έχει ως αντικείμενο την τήρηση και διαχείριση αρχείου επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα επιτρέπει:

  • Την παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης με βάση το Αντικείμενο Εργασίας
  • Την αναλυτική καταγραφή των Περιοδικών Δηλώσεων και τη δυνατότητα έκδοσης Βεβαιωτικού σημειώματος
  • Τον αυτόματο υπολογισμό των προσαυξήσεων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις
  • Τη δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων με την εφορία
  • Την παρακολούθηση Διαγραφών Βεβαίωσης
  • Τη δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης ειδοποιητηρίων
  • Την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων επιχειρήσεων (ανά περιοχή, αντικείμενο εργασίας, υγειονομική κατηγορία κλπ)