30-06-2015: Ολοκλήρωση του προγράμματος για τον Διαθρησκειακό Διάλογο

interreligious_new

Σύμπραξη φορέων αποτελούμενη από την ΔΑΕΜ Α.Ε  του  Δήμου Αθηναίων (συντονιστής φορέας), την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) και το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (Δ.Κ.Ε.Ε.) ανέλαβε την υλοποίηση του έργου 4.1/13 «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών». Το έργο συγχρηματοδοτείται από του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ ΕΤΕ-Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών  και την Ευρωπαϊκή Ένωση και  ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2015.
Σκοπός του έργου ήταν να δημιουργήσει  μια ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλόγου για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων σε θέματα διαθρησκευτικού ενδιαφέροντος, πίστης και θρησκειών. Στον  δημόσιο διάλογο κλήθηκαν  να συμμετάσχουν μετανάστες, εκπρόσωποι θρησκευτικών δογμάτων, ενώσεις και κοινότητες μεταναστών, δημόσιοι φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις,  διαπολιτισμικοί μεσάζοντες,  δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης,  επιστήμονες και οι ιδιώτες. O διάλογος υποστηρίχτηκε μέσω μιας ευρύτατης δικτύωσης στο εσωτερικό και εξωτερικό και κορυφώθηκε με την οργάνωση ενός Σεμιναρίου τον Μάιο και μια διεθνούς Ημερίδας τον μήνα Ιούνιο. Με τις επισκέψεις της ομάδας έργου σε 10 χώρες κράτη μέλη της ΕΕ επιδιώχθηκε η αξιοποίηση των καλών πρακτικών που έχουν αποδειχθεί επιτυχείς στην προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου σε άλλες χώρες και η διατύπωση συστάσεων προς την ελληνική πολιτεία για τη υιοθέτηση ανάλογων πολιτικών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλόγου θα λειτουργεί για μια πενταετία στον ιστότοπο της ΔΑΕΜ ΑΕ του Δήμου της Αθήνας στην ακόλουθη διεύθυνση.

http://www.interfaith.gr/
http://www.interfaith.gr/?page_id=246
Πληροφορίες:
ΔΑΕΜ, τηλ. 210-5277113, info@daem.gr, ΕΠΕΚΣΑ, τηλ. 210-3303060, info@epeksa. gr, ΔΚΕΕ, τηλ. 210-8037643, info@intero.gr

 

footer