14-11-2019: Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου

H ΔΑΕΜ Α.Ε., Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α. του Δήμου Αθηναίων, ανακοινώνει ότι στην έκτακτη Γενική Συνέλευσή της τής 11ης Οκτωβρίου 2019 εκλέχθηκε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, ως κάτωθι:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος

3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΦΡΩΝΗ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΠΡΟΣ, Μέλος, Δ.Σ.

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΛΑΤΣΟΥ, Μέλος, Δ.Σ.

6. ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΣΕΝΑ, Μέλος, Δ.Σ.

7. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΝΤΑΝΙΔΗΣ, Μέλος, Δ.Σ.

8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΒΡΕΚΗΣ, Μέλος, Δ.Σ.

9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ , Μέλος, Δ.Σ.

10. ΣΟΦΙΑ ΚΑΓΕΩΡΓΗ , Μέλος, Δ.Σ.

11. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ , Μέλος, Δ.Σ.

Η θητεία αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίσθηκε πενταετής, δηλαδή από 11-10-2019 ημερομηνία συγκρότησης του Δ.Σ. μέχρι και την 10η Οκτωβρίου 2024.