19-05-2020: Ευρωπαϊκό ‘Έργο CO3 – Newsletter 2020


Γεωχωρικά κοινωνικά δίκτυα
Μάιος 2020
by ΙΛΙΑ ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗ (DAEM) 29 Φεβρουαρίου, 2020

Ένα “γεωκοινωνικό” δίκτυο είναι ένα είδος κοινωνικού δικτύου με κύριο χαρακτηριστικό την παροχή πληροφοριών με βάση τη γεωγραφική θέση. Αυτός ο τύπος δικτύου επιτρέπει αλληλεπιδράσεις με τοπική δυναμική, επιτρέποντας στους χρήστες μιας περιοχής να συνδέονται και να αλληλοεπιδρούν βάσει της εγγύτητάς τους.
Κύριο χαρακτηριστικό ενός γεωχωρικού κοινωνικού δικτύου είναι η αλληλεπίδραση των χρηστών βάσει εγγύτητας και όχι βάσει της ιδιωτικής τους ζωής.

Η εφαρμογή FirstLife είναι ένα γεωχωρικό κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται σε έναν εικονικό χάρτη για τους πολίτες που δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο (UNITO). Είναι ένας εικονικός χώρος που διευκολύνει το συντονισμό της συνεργατικής διαδικασίας. Οι κυριότεροι δρώντες είναι οι πολίτες και η δημόσια διοίκηση.
Ο κύριος στόχος της εφαρμογής FirstLife είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις που δημιουργούν οι ίδιοι οι πολίτες. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε αυτούς ως κύριους δρώντες.

Κάθε δρών μπορεί να ορίσει τα αρχικά χαρακτηριστικά κάθε εργασίας/σημείου ενδιαφέροντος, όπως όνομα, περιγραφή, κατηγορίες, ετικέτες. Αυτές οι εργασίες μπορούν να εμπλουτιστούν με σχόλια, εικόνες, δημοσιεύσεις, έρευνες και επίσης να συνδεθούν με άλλες εργασίες. Η εφαρμογή FirstLife υποστηρίζει διάφορους μηχανισμούς συσχετισμού της με καθορισμένες εργασίες. Αυτοί οι συνδυασμοί  μπορούν να λάβουν τη μορφή έξυπνων συμβάσεων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένο στόχο και συγκεκριμένους πολίτες.

Σε αντίθεση με άλλα συμβατικά κοινωνικά δίκτυα, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων δημιουργούνται κυρίως σε σχέση με την εγγύτητά τους στη γειτονιά / πόλη και όχι από μια κλειστή ομάδα ανθρώπων. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων μεταξύ των διοργανωτών και άλλων ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες (υποστηρικτές, ιδιοκτήτες χώρων κλπ.), δημιουργώντας, σε πραγματικό χρόνο, μια συνεργατική πλατφόρμα δραστηριοτήτων. Το FirstLife αποκλείει το προσωπικό περιεχόμενο που παρέχεται παραδοσιακά από τους χρήστες και είναι κύριο χαρακτηριστικό των mainstream κοινωνικών δικτύων. Ως πλατφόρμα crowdsourcing, επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες, ενσωματώνοντας ετερογενείς πηγές δεδομένων (ανοιχτά δεδομένα, αισθητήρες κλπ.).

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο