Η ΔΑΕΜ Α.Ε. αναζητά δύο (2) Προγραμματιστές Λογισμικού Ερευνητικών Προγραμμάτων ΠΕ (FULL STACK SOFTWARE ENGINEER)

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Έργων «DUET», «MESOC» και «CO3» και για την προετοιμασία νέων προτάσεων σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά έργα στα οποία συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετάσχει και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναζητά δύο (2) ΠΕ – Προγραμματιστές Λογισμικού Ερευνητικών Προγραμμάτων (FULL STACK SOFTWARE ENGINEER.

Περισσότερες πληροφορίες:
Πρόσκληση ενδιαφέροντος