16-09-2020: Διευκρινίσεις τεύχους διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εύρεση και επιβεβαίωση δικτυακών πόρων και την αναγνώριση και τον εντοπισμό ευπαθειών εντός του δικτύου του Δήμου Αθηναίων

Διευκρινίσεις τεύχους διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εύρεση και επιβεβαίωση δικτυακών πόρων και την αναγνώριση και τον

Περισσότερα

15-09-2020: Διαθέσιμη στους πολίτες η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ραντεβού με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, που σχεδίασε και υλοποίησε η ΔΑΕΜ Α.Ε.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών. Στόχος είναι να μπει

Περισσότερα

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. αναζητά δύο (2) Προγραμματιστές Λογισμικού Ερευνητικών Προγραμμάτων ΠΕ (FULL STACK SOFTWARE ENGINEER)

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Έργων «DUET», «MESOC» και «CO3» και για την προετοιμασία νέων προτάσεων σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά έργα στα οποία

Περισσότερα

18-06-2020: Διευκρινίσεις τεύχους διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στη καταγραφή και αποτύπωση των δεδομένων και των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια συμμόρφωσης με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

Διευκρινίσεις τεύχους διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στη καταγραφή και αποτύπωση των δεδομένων και των

Περισσότερα