18-05-2020: Πανελλήνια ανταπόκριση για την νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Δ. Αθηναίων

Μεγάλης πανελλήνιας ανταπόκρισης τυγχάνει η πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών eservices, η οποία αναπτύχθηκε και αναβαθμίζεται συνεχώς από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. και λειτουργεί με επιτυχία, εδώ και

Περισσότερα

08-05-2020: 13 Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διάθεση των πολιτών

13 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστίθενται στη ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων (https://eservices.cityofathens.gr/), που αναπτύχθηκε και αναβαθμίζεται συνεχώς από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν

Περισσότερα

13-04-2020: Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διάθεση των πολιτών με δωρεάν παραχώρησή τους, από τον Δ. Αθηναίων, σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Η ΔΑΕΜ ΑΕ, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη του Δήμου Αθηναίων για απλοποίηση των συναλλαγών μεταξύ των πολιτών και των Υπηρεσιών του , και σταθερά προσανατολισμένη στη

Περισσότερα

01-04-2020: Η ΔΑΕΜ Α.Ε. σας καλεί να συμμετάσχετε στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το Γ.Ν. Ευαγγελισμός, από 3 έως και 24 Απριλίου

Σε μια περίοδο που λόγω και των ειδικών συνθηκών οι ανάγκες σε αίμα είναι πολύ μεγάλες ο Δήμος Αθηναίων προχωρά σε μια σειρά από εθελοντικές

Περισσότερα